Jakub Kašík

2008 - Vystudoval Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze, obor Americká zahraniční politika.
2008 - Po absolvování pracoval ve Středisku bezpečnostních studií. Měl na starosti Americkou zahraniční a bezpečnostní politiku. Organizoval a moderoval konference, workshopy a zpracovával analýzy a veškeré grafické výstupy.
2010 - Začal pracovat na částečný úvazek v Capsa.cz. Podílel se na designerských a grafických pracích.
2012 - Stal se plnohodnotným členem týmu Capsa.cz. Od té doby se podílí na kreativě a designu a má na starosti grafické výstupy. Vede týmy programátorů a zprostředkovává komunikaci s klientem.

Reference

www.uschovna.cz, www.capsa.cz, www.efpa.cz, www.skimapa.cz, www.domino.nidv.cz, www.kava.cz, www.datawall.com, www.autopohadky.cz a další